Praksa u Plavoj tvornici

Zainteresirani ste za praksu u Plavoj tvornici?

Svakom studentu, koji nam dođe na praksu, nastojimo omogućiti što kvalitetnije iskustvo i edukaciju uz vodstvo naših mentora.

Kako izgleda postupak prijave?

Koliko praksa može trajati?

Trajanje većinom ovisi o vremenu i predznanju koje imate na raspolaganju te to može biti od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Primjerice, ako  dolazite s dosta predznanja i velikom motivacijom, uklopite se u tim te ste u mogućnosti doprinijeti na projektima uz vodstvo mentora – tada to ovisi većinom o obavezama i vremenu koje vi imate na raspolaganju. Tada je praksa obično i plaćena.

S druge strane, ako je u pitanju praksa gdje se netko još uči osnovama, tada obično praksa traje nešto kraće s obzirom na veće potrebe studenata. U svakom slučaju, nastojimo zajednički naći plan i program rada – koji odgovara nama i studentima.

Uvjeti za plaćenu praksu

Uvjet za plaćenu praksu je da imate određeno predznanje te svojim radom doprinosite timu na projektima. Prakse na kojima se studenti uče osnovama obično nisu plaćene.

Mjesto prakse

U Osijeku Virovitici, omogućavamo praksu tijekom cijele godine za sva područja.

Kako (ne)izgleda praksa u Plavoj tvornici, pogledajte u videu ispod i pročitajte u tekstu!

Prijava za praksu


Ime i prezime *

Tvoj Email *

Dob *

Fakultet i studij *
(ime fakulteta, studij - preddiplomski/diplomski)

Označi godinu studija *
12345

Označi poziciju za koju se prijavljuješ: *
(možete izabrati jednu ili više)
Android developeriOS developerFrontend developerBackend developerQuality Assurance (Tester)

Označi ured za koji se prijavljuješ: *
(možete odabrati jedan ili oba)
OsijekVirovitica

Navedi programske jezike koje poznaješ i koje si koristio/la *

U kojem periodu i trajanju bi ti odgovarala praksa *
(navedi jedan ili više termina kad bi ti odgovarala praksa te trajanje)

Ako imaš, navedi neke svoje projekte relevantne za tu poziciju
(navedite linkove ako je moguće)

Link na tvoj Github / portfolio

Codecademy Badges
(if you don’t have any, leave empty)

Dodatne edukacije relevantne za tu poziciju
(ako ih nemaš, ostavi prazno)

CV (10 MB max)

Motivacijsko pismo (10 MB max)

Link na tvoj video
(ako nemaš, ostavi prazno)